Werking van de TEI bij pijnklachten

De TEI kan heel goed ingezet worden bij lichamelijke klachten. Zowel thermotherapie als elektrotherapie hebben een positief effect op zowel acute als chronische pijnklachten. De combinatie van deze twee technieken versterkt het effect, omdat je middels de infrarood straling dieper in het weefsel doordringt en de elektronische pulsen zo nog beter geleiden.

Op deze manier kunnen we de pijn effectief verminderen bij onder andere de volgende klachten:

  • PMS
  • Overgangsklachten
  • Oedeem (vocht vasthouden)
  • Reuma
  • Hernia
  • Overige pijnklachten in spieren en gewrichten

Wil je meer lezen over de behandeling?