1. Contactgegevens

Vida Vitaal
Tav Stein van Spankeren
Pompmolenlaan 26
3448 GK Woerden
info@vidavitaal.nl
06 4530 0470

2. Waar gebruik ik je gegevens voor?
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat ze dienen. Zo vragen we je bij het intakegesprek om wat contactgegevens om contact met je te kunnen zoeken als dat nodig is via telefoon, email of eventueel per post. Dit is nodig voor het uitdragen van ons werk en onze relatie. Daarnaast gebruiken we je emailadres voor het versturen van nieuwsbrieven. Zo houden we je op de hoogte van de meest recente acties, ontwikkelingen en informatie. De voor en eventueel na foto is in eerste instantie voor eigen gebruik, om jezelf te motiveren. Zonder jouw toestemming zal deze nooit gebruikt worden voor andere doeleinden. In sommige gevallen worden onze gesprekken opgenomen. Deze bestanden zijn bedoeld ter verbetering van onze diensten en dienen alleen trainings- en reflectie doeleinden. Deze opnames zullen nooit zonder overleg met jou worden gedeeld met derden.

3. Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?
Binnen Vida Vitaal alleen coaches inzage heeft in jouw gegevens. Er zijn echter wel een aantal partijen waar we mee samenwerken of waar servers van Vida Vitaal draaien. Deze partijen zullen automatisch (sporen van) jouw gegevens ontvangen. Bij deze partijen zouden jouw gegevens bekend kunnen zijn:

  • Mailchimp. Via deze partij versturen we nieuwsbrieven
  • Microsoft. Zij beheren onze email en dus ons klantenbestand.
  • Google. Via Google Analytics verzamelen we gegevens voor Online Marketing.
  • Facebook. Via Facebook verzamelen we gegevens voor Online Marketing.
  • YourHosting. Dit is de hostingspartij van de website.
  • Tanita. Dit is de ontwikkelaar van de app die we gebruiken om je voortgang bij te houden.
  • Whatsapp. Met de meeste klanten hebben we contact via Whatsapp voor snelle uitwisseling van informatie.
  • Apple. Door jouw gegevens beschikbaar te hebben in onze iPhones.

4. Hoelang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens zolang als dat jij daar toestemming voor geeft. Als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, zal je die ontvangen totdat je je uitschrijft. Dat kan via de uitschrijflink, onderaan elke mail die je ontvangt.

5. Welke rechten heb jij als gegevensverstrekker?
Je hebt altijd het recht tot inzage van je gegevens, rectificatie ervan en de bevoegdheid om ze te wissen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens. Ook mag je jouw gegevens altijd opvragen om over te dragen aan een andere partij. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor het verwerken van je gegevens weer in te trekken. En je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat ik niet correct omga met jouw gegevens. Er bestaat in ons geval geen wettelijke of contractuele verplichting om je gegevens te verwerken. Wel bespoedigt het onze relatie en is het een vereiste om samen te kunnen werken. Je bent dus wel verplicht om je gegevens te delen in verband met een samenwerking. Aan mij dan de taak om daar correct mee om te gaan. Als je je gegevens niet wilt delen, kan ik je niet op de hoogte houden, kan ik geen contact met je zoeken en is er geen communicatie en dus ook geen samenwerking mogelijk. Er is geen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies